Leivadi
Εγγραφή Συχνές Ερωτήσεις Λίστα Μελών Ημερολόγιο Casino Αναζήτηση Σημερινά Μηνύματα Σημείωσε τα forums ως διαβασμένα
Κοινωνικά Θέματα Θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα – Social problems discussions

Επιστροφή   InOut > Κοινωνικά και Πολιτικά Θέματα > Κοινωνικά Θέματα
Find All Thanked Posts
Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Παλιά 24-11-08, 23:12   #1
texasasl
Υπεύθυνος Σελίδας 
Το avatar του χρήστη texasasl
 
Εγγραφή: 21-01-2005
Περιοχή: Aθηνα
Ηλικία: 70
Μηνύματα: 42.151
Thanks: 2.121
Thanked 18.094 Times in 8.874 Posts
Νέα δεδομένα για τους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού στην Ευρώπη

 

Νέα δεδομένα διαμορφώνει για την απασχόληση των πλοιάρχων και υποπλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία καταδικάζει την Ισπανία γιατί αποκλείει από μία κατηγορία πλοίων, πλοιάρχους και υποπλοιάρχους που έχουν ιθαγένεια άλλων κρατών μελών.


Eιδικότερα την προηγούμενη Πέμπτη 20 Νοεμβρίου το Έκτο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εξέτασε την υπόθεση (C-94/08) προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ισπανίας για την παράβαση από κράτος μέλος του άρθρου 39 ΕΚ.

Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ισπανία θεωρώντας ότι «το Βασίλειο της Ισπανίας, εμμένοντας με τη νομοθεσία του στο ότι απαιτείται η ισπανική ιθαγένεια προς άσκηση των επαγγελμάτων του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου σε όλα τα πλοία υπό ισπανική σημαία πλην των εμπορικών πλοίων εκτοπίσματος μικρότερου των 100 τόνων που μεταφέρουν φορτίο ή τουλάχιστον 100 επιβάτες, τα οποία διακινούνται αποκλειστικά μεταξύ λιμένων ή σημείων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η Ισπανία ασκεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο και, ειδικότερα, από το άρθρο 39 ΕΚ».

Ταυτόχρονα αποφάσισε «να καταδικάσει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα».
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η γενική απαίτηση της ισπανικής ιθαγένειας για τα προαναφερθέντα επαγγέλματα παραβαίνει το άρθρο 39 ΕΚ και δεν δικαιολογείται από την παρέκκλιση που αναφέρει η παράγραφος 4 του άρθρου αυτού (δημόσια διοίκηση). Η ερμηνεία της Επιτροπής επιβεβαιώθηκε, όπως υποστήριξε στην προσφυγή της, με την απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση C-405/01, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι «το περιεχόμενο της παρεκκλίσεως αυτής πρέπει να περιορίζεται στο αυστηρώς αναγκαίο για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του οικείου κράτους μέλους». Την απόφαση αυτή επικαλείται και το ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τι αναφέρεται στην υπόθεση C-405/01
Ουσιαστικά όλα τα παραπάνω στηρίζονται στην απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που αφορούν στην υπόθεση C-405/01, (απόφαση δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2003). Η υπόθεση αυτή είχε ως αντικείμενο αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την οποία ζητούνταν η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία του άρθρου 39 EK καθώς και των άρθρων 1 και 4 του κανονισμού ΕΟΚ 1612/68 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση «το άρθρο 39, παράγραφος 4, ΕΚ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι οι θέσεις πλοιάρχου και υποπλοιάρχου των εμπορικών πλοίων τους μπορούν να καταλαμβάνονται αποκλειστικά από ημεδαπούς παρά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι οι προνομίες δημοσίας εξουσίας που χορηγούνται στους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους των πλοίων αυτών όντως ασκούνται τακτικά και δεν αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο των δραστηριοτήτων τους».

Η απόφαση αυτή προκλήθηκε μετά από προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Tribunal Supremo της Ισπανικής Ένωσης Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού κατά ορισμένων διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 2062/1999 και ειδικά κατά του άρθρου 8, παράγραφος 3, το οποίο «βλάπτει τα συλλογικά συμφέροντα των αξιωματικών του ισπανικού εμπορικού ναυτικού και αντιβαίνει προς το άρθρο 77 του νόμου 27/1992 και στη δέκατη πέμπτη πρόσθετη διάταξη του νόμου αυτού καθόσον αναγνωρίζει στους πολίτες των άλλων κρατών μελών τη δυνατότητα να είναι κυβερνήτες επί ορισμένων ισπανικών πλοίων».

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ισπανικού βασιλικού διατάγματος 2062/1999, αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά διπλώματα υπηκόων άλλων χωρών μελών «εκτός από τις θέσεις που συνεπάγονται ή ενδέχεται να συνεπάγονται την άσκηση καθηκόντων δημόσιας εξουσίας, τα οποία ανατίθενται κατά νόμο σε Ισπανούς, όπως είναι οι θέσεις πλοιάρχου μεγάλου ή μικρού πλοίου και υποπλοιάρχου, στις οποίες θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση μόνον Ισπανοί υπήκοοι».

Ωστόσο στην παράγραφο τρία αναφέρει: «Παρά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, οι υπήκοοι κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κατέχουν δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος θα μπορούν να ασκούν καθήκοντα πλοιάρχου εμπορικών πλοίων ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 100 ΚΟΧ, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα ή λιγότερους από 100 επιβάτες, μεταξύ λιμένων ή σημείων που βρίσκονται σε ζώνες επί των οποίων η Ισπανία ασκεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι το κράτος της ιθαγένειάς του προβλέπει αμοιβαιότητα σε σχέση με τους Ισπανούς υπηκόους».

Κατά την ένωση αξιωματικών, το διάταγμα αυτό, ειδικότερα το άρθρο 8, παράγραφος 3, βλάπτει τα συλλογικά συμφέροντα των αξιωματικών του ισπανικού εμπορικού ναυτικού.

Τα επιχειρήματα
Στη δίκη αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκπροσωπούνταν και η χώρα μας μαζί με τις κυβερνήσεις: Δανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Νορβηγίας.

Η Ισπανική, η δανική, η γερμανική, η ελληνική, η γαλλική και η ιταλική κυβέρνηση, καθώς και η Επιτροπή, συμφωνούν στο ότι οι θέσεις πλοιάρχου και υποπλοιάρχου των εμπορικών πλοίων υπό σημαία ενός κράτους μέλους μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 4, ΕΚ, να καταλαμβάνονται μόνον από πολίτες του κράτους αυτού στο μέτρο που οι κάτοχοι των θέσεων αυτών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους και αρκετές διεθνείς πράξεις, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα που εμπίπτουν στη «δημόσια διοίκηση».

Η Ισπανία φρονεί ωστόσο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπως τα μικρά πλοία και μειωμένης αυτονομίας, η εκπλήρωση πράξεων δημοσίας εξουσίας «μπορεί εύκολα να μετατεθεί χρονικά. Πρόκειται για πλοία τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται για αναψυχή και τουρισμό».

Αντιθέτως, η δανική, η ελληνική, η γαλλική και η ιταλική, κυβερνήσεις, καθώς και η Επιτροπή, προβάλλουν ότι, εφόσον στον πλοίαρχο ανατίθενται εκ μέρους ενός κράτους μέλους προνομίες δημοσίας εξουσίας, η επιφύλαξη που προβλέπει το άρθρο 39, παράγραφος 4, ΕΚ μπορεί εγκύρως να προβληθεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος του πλοίου, τον αριθμό των επιβατών, την ακολουθούμενη πορεία, την εγγύτητα προς το εθνικό έδαφος, ή ακόμη την πιθανότητα για τον πλοίαρχο να ασκεί όντως τα εν λόγω καθήκοντα δημοσίας εξουσίας, τα οποία είναι δυνατόν να ασκηθούν επί οποιουδήποτε είδους πλοίου και ανά πάσα στιγμή, εφόσον η κατάσταση επί του πλοίου το επιβάλλει.

Η Νορβηγία από την πλευρά της «παρατηρεί ότι, λόγω των σημερινών τεχνικών δυνατοτήτων, η αναγκαιότητα να γίνει χρήση τέτοιων αρμοδιοτήτων είναι μικρότερη από ό,τι άλλοτε, όπου τα πλοία παρέμεναν γενικώς πολύ περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και ήταν δυσχερέστερο να λάβουν οδηγίες από τις εθνικές αρχές».

Επιπροσθέτως, πέραν του ημίσεως του διεθνούς στόλου είναι εγγεγραμμένος, επί των ημερών μας, υπό σημαίες ευκαιρίας και το γεγονός ότι ούτε το πλήρωμα ούτε ο πλοίαρχος των πλοίων αυτών έχουν την ιθαγένεια του κράτους της σημαίας δεν δημιουργεί γενικώς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Επικουρικώς, η ισπανική, η ελληνική, η γαλλική και η ιταλική, κυβερνήσεις, θεωρούν ότι τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιφυλάσσουν τις θέσεις εργασίας πλοιάρχου και υποπλοιάρχου στους δικούς τους υπηκόους βάσει του άρθρου 39, παράγραφος 3, ΕΚ.

Η Επιτροπή αντιτάσσει ότι το άρθρο 39, παράγραφος 3, ΕΚ έχει εφαρμογή αποκλειστικά στα άτομα των οποίων η προσωπική συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Επίσης, δεν συντρέχει λόγος να γίνεται επίκληση, για να αποκλειστεί από την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων ολόκληρο επάγγελμα, με το αιτιολογικό ότι τα μέλη του είναι επιφορτισμένα με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξεως ή της ασφαλείας επί του πλοίου.

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 64/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί του συντονισμού των ειδικών μέτρων για τη διακίνηση και τη διαμονή αλλοδαπών, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας ή δημοσίας υγείας (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/001, σ. 16), επιβεβαιώνουν την ανάλυση αυτή.

Τι προβλέπει το άρθρο 39 ΕΚ:
1. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Κοινότητας.

2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.

3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμά τους:
α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας,
β) να διακινούνται ελεύθερα για τον σκοπό αυτόν εντός της επικρατείας των κρατών μελών,
γ) να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με το σκοπό να ασκούν εκεί ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους μέλους,
δ) να παραμένουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και μετά την άσκηση σ' αυτό ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο κανονισμών εφαρμογής που θα εκδώσει η Επιτροπή.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί απασχολήσεως στη δημόσια διοίκηση."
---------------------------------------------
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
---------------------------------------------
__________________
Η Ευρώπη εκβιάζει..
Οι υπουργοί κωφεύουν..Οι πολιτικοί πάνε διακοπές....Οι συνδικαλιστάδες εκβιάζουν...
Οι ανεγκέφαλοι απαιτούν...Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στενάζουν στην ανεργία....Οι δημόσιοι υπάλληλοι απλά υφίστανται κάποια μέτρα...
Το μάρμαρο πληρώνουν συνταξιούχοι και μισθωτοί.... Ως ΠΟΤΕ ;;;;
texasasl is offline   Απάντηση με παράθεση Share on facebook
Απάντηση στο θέμα


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 
Members who have read this thread : 4
fysiken21, tonystrat2005
Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνημμένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Forum Jump

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
Τηλέφωνα και Διευθύνσεις από Ελληνικές Αντιπροσωπείες texasasl Ενημερωτικά & Χρήσιμα Θέματα 2 02-09-11 20:53
Σουν Τσου : Η Τέχνη του Πολέμου 2012 Εσωτερική Αναζήτηση - Πνευματικότητα 5 16-08-10 11:28
«Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει» Vendetta Οικονομικά Θέματα 12 13-07-10 16:50
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα δώσουν τη ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ απέναντι στο ΔΝΤ. dioskouri Θέματα Εθνικού και Πολιτικού Περιεχόμενου 1 06-07-10 18:39
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης maestro Αφιερώματα 8 01-06-10 17:23


Inout.gr is Poolandered
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Όλες οι δημοσιεύσεις σε αυτές τις ιστοσελίδες εκφράζουν τις απόψεις και τη γνώμη των συντακτών τους και όχι των διαχειριστών ή συντονιστών της σελίδας(εκτός των δημοσιεύσεων των ιδίων) και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνοι για αυτές.
Η αναδημοσίευση άρθρων και δημοσιεύσεων που υπάρχουν στην σελίδα είναι ελεύθερη, αρκεί να αναφέρεται ως πηγή το InOut.gr - Η ελευθερία στην πληροφόρηση στο διαδίκτυο είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.