PDA

Επιστροφή στο Forum : ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


OSIRIS
05-03-11, 13:20
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(εκ των "Αττικών" του Παυσανία)
-αρχαίο κειμενο-
"Ακταίον λέγουσιν εν τη νυν Αττική βασιλεύσε πρώτον. Αποθανόντος δέ Ακταίου, Κέκροψ εκδέχεται την αρχήν θυγατρί συνοικών Ακταίου, (διαδέχτηκε στον θρόνο επειδή ήταν σύζυγος της κόρης του Ακταίου) και οι γίνοντες θυγατέρες μεν Έρση και Άγραυλος και Πάνδροσος, υιός δέ Ερυσίχθων..."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία.
-------------------

ΑΚΤΑΙΟΣ (πρώτος βασιλέας της Αττικής)
(Αποθανόντος δέ Ακταίου, Κέκροψ εκδέχεται την αρχήν...)
--------------
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Α' + ; (κόρη του Ακταίου)
=
ΕΡΣΗ - ΑΓΛΑΥΡΟ - ΠΑΝΔΡΟΣΟ
(και ένα γιο τον ) ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
(... Ερυσίχθων ούτος ουκ εβασίλευσεν Αθηναίων, αλλά οι του πατρός ζώντος τελευτήσαι συνέβη, και την αρχήν την Κέκροπος Κραναός εξεδέξατο, Αθηναίων δυνάμει προύχων...)
----------------
ΚΡΑΝΑΟΣ + ;
=
ΑΤΘΙΔΑ
(Κραναώ δέ θυγατέρας και άλλας και Ατθίδα γενέσθαι λέγουσιν. Από ταύτης ονομάζουσιν Αττικήν την χώραν, πρότερον καλουμένην Ακταίαν)
----------------
ΑΤΘΙΔΑ + ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣ
=
;
(Κραναώ δέ Αμφικτύων επαναστάς, θυγατέρα όμως έχων αυτού, παύει της αρχής. Και αυτός ύστερον υπό Εριχθονίου και των συνεπαναστάντων εκπίπτει...)
δηλ. ο Αμφικτύονας ανέτρεψε τον Κραναό και επειδή ήταν σύζυγος της κόρης του, πήρε την εξουσία της Αττικής. Και αυτός αργότερα ανατράπηκε από τον Εριχθόνιο και τους άλλους που επαναστάτησαν μαζί με τον Εριχθόνιο.
-----------------
ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ + ;
=
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ
(και δη και Πανδίων εβασίλευσεν ο τε Εριχθονίου...)
δηλ. βασίλεψε και ο Πανδίονας μετά τον πατέρα του που ήταν ο Εριχθόνιος...
-----------------
(πρότερός τε γαρ ήρξε Κέκροψ, ος την Ακταίου θυγατέρα έσχε, και ύστερος ος δη και μετώκησεν ες Ευβοιαν, Ερεχθέως υιός του Πανδίονος του Εριχθονίου. Και δη και Πανδίων εβασίλευσεν ο τε Εριχθονίου και ο Κέκροπος του δευτέρου.)
δηλ. πρότερος (εκ των δύο Κεκρόπων) ήταν αυτός που είχε σύζυγο την κόρη του Ακταίου, και ύστερος ήταν ο Κέκροπας που μετοίκησε στην Εύβοια, που ήταν γιος του Ερεχθέα, γιου του Πανδίονα, γιου του Εριχθονίου. Και βασίλεψε κάποιος Πανδίονας γιος του Εριχθονίου, και ένας άλλος Πανδίονας που ήταν γιος του Κέκροπα του δευτέρου.
---------------
Άρα σύμφωνα με τον Παυσανία οι βασιλείς της Αττικής ήταν οι εξής:
ΑΚΤΑΙΟΣ
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Α'
ΚΡΑΝΑΟΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣ
ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Α'
ΕΡΕΧΘΕΑΣ
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Β'
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Β'
-------------
(...και δη και Πανδίων ο τε Κέκροπος του δευτέρου τούτον Μητιονίδαι της αρχής εξελαύνουσι, και οι φυγόντι ες Μέγαρα - θυγατέρα γαρ είχε Πύλα του βασιλεύσαντος εν Μεγάροις - συνεκπίπτουσιν οι παίδες... Οι δέ παίδες κατίασί τε εκ των Μεγάρων εκβαλλόντες Μητιονίδας, και την αρχήν των Αθηναίων Αιγεύς πρεσβύτατος ων έσχεν)
δηλ. Τον Πανδίονα τον γιο του Κέκροπα του δευτέρου, του στέρησαν την βασιλεία οι Μητιονίδες και έφυγε μαζί με τα παιδιά του στα Μέγαρα - γιατί είχε σύζυγο την Πύλα, την θυγατέρα του βασιλιά των Μεγάρων -. Τα παιδιά του κατέβηκαν από τα Μέγαρα και έδιωξαν τους Μητιονήδες και ανέλαβε την βασιλεία ο Αιγέας, που ήταν ο μεγαλύτερος.
-----------------
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Β' + ΠΥΛΑ
=
ΑΙΓΕΑΣ
------------------
ΑΙΓΕΑΣ + ΑΙΘΡΑ
=
ΘΥΣΕΑΣ
(Θυσεύς ες Θεσπρωτούς εμβαλών, του βασιλέως των Θεσπρωτών γυναίκα αρπάσων, το πολύ της στρατιάς ούτως απόλλυσι, και αυτός τε και Πειρίθους ... ήλωσαν, και σφάς ο Θεσπρωτός δήσας είχεν εν Κιχύρω.)
δηλ. Ο Θησέας εισέβαλε στους Θεσπρωτούς για να αρπάξει τη γυναίκα του βασιλιά των Θεσπρωτών, αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς, και αυτός και ο Πειρίθους αιχμαλωτίστικαν, και ο βασιλίας των Θεσπρωτών τους κράτησε στην Κίχυρο.
(...τότε δέ εχομένου Θησέως, στρατεύουσιν ες Άφιδναν οι Τυνδάρεω παίδες και την τε Άφιδναν αίρουσι και Μενεσθέα επί βασιλεία κατήγαγον...)
δηλ. Τότε που ήταν αιχμάλωτος ο Θησέας, εκστρατεύουν στην Άφιδνα (της Αττικής) τα παιδιά του Τυνδάρεω (ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης), καταλαμβάνουν την πόλη και έδωσαν την βασιλεία στον Μενεσθέα.

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=7647884463285991805&target=email) BlogThis! (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=7647884463285991805&target=blog) Μοιραστείτε το στο Twitter (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=7647884463285991805&target=twitter) Κοινή χρήση στο Facebook (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=7647884463285991805&target=facebook) Μοιραστείτε το στο Google Buzz (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=7647884463285991805&target=buzz)


ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΕΛΑΣΓΟΥ (http://istoria-archaiologia.blogspot.com/2010/05/blog-post.html)


ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΕΛΑΣΓΟΥ
(εκ των "Αρκαδικών" του Παυσανία)
-αρχαίο κείμενο-
"Φασί δέ Αρκάδες ως Πελασγός γένοιτο εν τη γη ταύτη πρώτος. Εικός δέ έχει του λόγου και άλλους ομού τω Πελασγώ, μηδέ αυτόν Πελασγόν γενέσθαι μόνον...
Πελασγος δέ βασιλεύσας τούτο μεν ποιήσασθαι καλύβας επενόησεν, ως μη ριγούν τε και ύεσθαι τους ανθρώπους, μηδέ υπό του καύματος ταλαιπωρείν. Τούτε δέ τους χιτώνας τους εκ των δερμάτων των οιών, οις και νυν περί τε Εύβοιαν έτι χρώνται και εν Φωκίδι οπόσοι βίου σπανίζουσιν, ούτος έστιν ο εξευρών...
Πελασγού δέ βασιλεύοντος γενέσθαι και τη χώρα Πελασγίαν φασίν όνομα."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία.

Πελασγός + ;
=
Λυκάονας (σύγχρονος του Κέκροπα του 1ου κατά τον Παυσανία)

Λυκάονας + ;
=
Νύκτιμος (ο μεγαλύτερος από τους γιους του Λυκάονα)
Οίνωρτος (ο μικρότερος από τους γιους του Λυκάονα)
Καλλιστώ

(Οίνωρτος δέ ο των παίδων νεώτατος Λυκάονι αρσένων, Νύκτιμον τον αδελφόν χρήματα και άνδρας αιτήσας, επεραιώθει ναυσίν ες Ιταλίαν και η Οινωτρία χώρα το όνομα έσχεν από Οινώρτου βασιλεύοντος. Ούτος εκ της Ελλάδος ες αποικίαν στόλος πρώτος εστάλη...)
---------------------------------------------
Καλλιστώ + ;
=
Αρκάς

(Μετά δέ Νύκτιμον αποθανόντα, Αρκάς εξεδέξατο ο Καλλιστούς την αρχήν. και τον τε ήμερον καρπόν ησηγάγετο ούτος παρά Τριπτολέμου και την ποίησιν αδίδαξε του άρτου και εσθήτας υφαίνεσθαι και άλλα... Από τούτου δέ βασιλεύσαντος, Αρκαδία τε αντί Πελασγίας η χώρα και αντί Πελασγών, Αρκάδες εκλήθησαν οι άνθρωποι...)
---------------------------------------------
Αρκάς + ;
=
Αφείδαντας - Αζάνας - Έλατος
---------------------------------------------
Αφείδαντας + ;
=
Άλεος
-------------------------------------------
Άλεος + ;
=
Λυκούργος - Αμφιδάμας - Κηφέας - Αύγη (ζευγάρωσε με τον Ηρακλή)
-------------------------------------------
Λυκούργος + ;
=
Έποχος - Αγκαίος (ο Αγκαίος έλαβε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία)
-----------------------------------------
Αγκαίος + ;
=
Αγαπήνορας (αρχηγός Αρκάδων στον Τρωικό πόλεμο)
(Αγαπήνωρ δέ ο Αγκαίου του Λυκούργου μετά Έχεμον βασιλεύσας, ες Τροίαν ηγήσατο Αρκάσιν. Ιλίου δέ αλούσης, ο τοις Έλλησι κατά τον πλούν τον οίκαδε επιγενόμενος χειμών, Αγαπήνορα και το Αρκάδων ναυτικόν κατήνεγκεν ες Κύπρον, και Πάφου τε Αγαπήνωρ εγένετο οικιστής...)
-----------------------------------------
Κηφέας + ;
=
Αέροπος
----------------------------------------
Αέροπος + ;
=
Έχεμος
(στην εποχή του,οι Δωριείς κατέβηκαν στην Πελοπόννησο με αρχηγό τον Ύλλο γιο του Ηρακλή και ο Έχεμος τον σκότωσε σε μονομαχία και οι Δωριείς ηττημένοι επέστρεψαν στη Στερεά Ελλάδα)
------------------------------------------
Αζάνας + ;
=
Κλείτορας (πέθανε άτεκνος)
----------------------------------------
Έλατος + ;
=
Αίπυτος - Περέας - Κυλλήνας - Ίσχης - Στύμφηλος
----------------------------------------
Στύμφηλος + ;
=
Αγαμήδης - Γόρτυς
---------------------------------------
Αγαμήδης + ;
=
Κερκύονας
--------------------------------------
Κερκύονας + ;
=
Ιππόθους
--------------------------------------
Ιπππόθους + ;
=
Αίπυτος
-------------------------------------
Αίπυτος + ;
=
Κύψελος
(κατά την βασιλεία του οι Δωριείς επέστρεψαν στην Πελοππόνησο, όχι από τον Ισθμό, αλλά από το λεγόμενο Ρίο)
------------------------------------
Κύψελος + ;
=
Ολαίας
-----------------------------------
Ολαίας + ;
=
Βουκολίωνας
---------------------------------
Βουκολίωνας + ;
=
Φίαλος
---------------------------------
Φίαλος + ;
=
Σίμος
---------------------------------
Σίμος + ;
=
Πόμπος
--------------------------------
Πόμπος + ;
=
Αιγηνήτης
---------------------------------
Αιγηνήτης + ;
=
Πολθμήστορας - Βρίακας
--------------------------------
Βρίακας + ;
=
Αίχμις
(στην εποχή του έγεινε ο πρώτος πόλεμος μεταξύ Λακεδαιμονίων και Μεσσηνίων
743 έως 724 π.Χ.περίπου)

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=921135152855090285&target=email) BlogThis! (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=921135152855090285&target=blog) Μοιραστείτε το στο Twitter (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=921135152855090285&target=twitter) Κοινή χρήση στο Facebook (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=921135152855090285&target=facebook) Μοιραστείτε το στο Google Buzz (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=104934074382057370&postID=921135152855090285&target=buzz)


ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ (http://istoria-archaiologia.blogspot.com/2010/04/blog-post.html)ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ
(εκ των "Ηλειακών" του Παυσανία)
-αρχαίο κείμενο-
"Βασιλεύσαι πρώτον εν τη γη ταύτη ( την Ήλιν) λέγουσιν Αέθλιον, παίδα δέ αυτόν Διός τε είναι και Πρωτογένειας της Δευκαλίωνος, Αεθλίου δέ Ενδυμίωνα γενέσθαι. Τούτου του Ενδυμίωνος Σελήνην φασίν ερασθήναι, και ως θυγατέρες αυτώ γένοιτο εκ της θεού πεντήκοντα. Οι δέ δη μάλλον τι εικότα γέγοντες Ενδυμίωνι λαβόντι Αστεροδίαν γυναίκα, οι δέ την Ιτώνου του Αμφικτύονος Χρομίαν, άλλοι δέ Υπερίππην την Αρκάδος, γενέσθαι δ'ουν φασίν αυτώ Παίονα και Επειόν τε και Αιτωλόν και θυγατέρα επ'αυτοίς Ευρυκύδαν.Έθηκε δέ και εν Ολυμπία δρόμου τοις παισίν αγώνα Ενδυμίων υπέρ της αρχής, και ενίκησε και έσχε την βασιλείαν Επειός, και Επειοί πρώτον τότε ων ήρχεν ωνομάσθησαν. Των δέ αδελφών οι τον μέν καταμείναι φασίν αυτόυ, Παίονα δέ αχθόμενον τη ήσση φυγείν ως πορρωτάτω, και την υπέρ Αξιού ποταμού χώραν απ'αυτού Παιονίαν ονομασθήναι."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία, πλην των πιθανών γυναικών του Ενδυμίωνα.
---------------------------------
Δίας + Πρωτογένεια (κόρη Δευκαλίωνα και Πύρρας)
=
Αέθλιος + ( ;)
=
ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ + ( ;)
=
Παίονας - Επειός - Αιτωλός - (και κόρη την) Ευρυκύδα.
---------------------------------

Επειός + Αναξιρόη
=
Υρμίνα
---------------------------------
Υρμίνα + Φόρβαντας (γιος του Λαπίθη)
=
Άκτορας
(Ο Άκτορας συνοίκισε μια πόλη στην περιοχή της Ηλείας στην οποία έδωσε το όνομά της μητέρας του. Η πόλη Υρμίνα αναφέρεται στον Όμηρο σαν μία από τις πόλεις των Επειών-Ηλείων που έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Σήμερα υπάρχουν ερείπια Μυκηναϊκης ακρόπολης που ενδεχομένως να ανήκουν στην προϊστορική Υρμίνα)
----------------------------------
Άκτορας + ( ;)
=
Κτέατος - Εύρυτος
---------------------

Κτέατος + Θηρονίκη
=
Αμφίμαχος ( Σκοτώθηκε στην Τροία)
---------------------------------

Εύρυτος + Θηραιφόνη (αδελφή της Θηρονίκης)
=
Θάλπιος
( Άρα ο Αμφίμαχος και ο Θάλπιος είναι πρώτα ξαδέλφια)
---------------------------------

Ευρυκύδα (η κόρη του Ενδυμίωνα) + ( ;)
=
Ηλείος (πρώτος ξάδελφος της Υρμίνας κόρη του Επειού)
---------------------------------
Ηλείος + ( ;)
=
Αυγέας (ή Αυγείας) του οποίου οι στάβλοι καθαρίστηκαν από τον Ηρακλή. Επίσης δεύτερος ξάδελφος του Άκτορα γιου της Υρμίνας.
---------------------------------
Αυγέας + ( ;)
=
Αγασθένης
---------------------------------
Αγασθένης + ( ;)
=
Πολύξενος
(Ο Πολύξενος με τον Θάλπιο και τον Αμφίμαχο είναι τέταρτα ξαδέλφια, αφού έχουν κοινό πρόγονο τον Ενδυμίωνα)
---------------------------------
Πολύξενος + ( ;)
=
Αμφίμαχος
(Ο Πολύξενος, για να τιμήσει τον τέταρτο ξάδελφό του που πολέμησε και σκοτώθηκε στην Τροία, έδωσε το όνομα "Αμφίμαχος" στον γιο του)
---------------------------------
Αμφίμαχος + ( ;)
=
Ηλείος
(Επί της βασιλείας του Ηλείου στην Ήλιδα, οι Δωριείς με αρχηγούς τους γιους του Αριστομάχου - Τήμενο, Κρεσφόντη, Αριστόδημο, - μαζεύτηκαν για να περάσουν στην Πελοπόννησο)
---------------------------------
---------------------------------
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ
(εκ της "Βιβλιοθήκης" του Απολλοδώρου)
- αρχαίο κείμενο-
"Καλύκης δέ και Αεθλίου παις Ενδυμίων γίνεται, όστις εκ Θεσσαλίας Αιολέας αγαγών
Ήλιν ώκισε. Λέγουσι δέ αυτόν τίνες εκ Διός γενέσθαι. Τούτου κάλλει διενεγκόντος ηράσθη Σελήνη, Ζευς δέ αυτώ δίδωσιν ο βούλεται ελέσθαι. Ο δέ αιρείται κοιμάσθαι διά παντός αθάνατος και αγήρως μένων..."
απόδοση:
"Η Καλύκη και ο Αέθλιος κάνανε γιο τον Ενδυμίωνα, ο οποίος πήρε από την Θεσσαλία τους Αιολείς και κατοίκησαν την Ήλιδα. Λένε μερικοί ότι γεννήθηκε από τον Δία. Για τα κάλλη του λένε ότι τον ερωτεύτηκε η Σελήνη αλλά ο Ζευς έδωσε σ΄αυτόν την δυνατότητα να διαλέξει ότι θέλει. Και αυτός διάλεξε να κοιμάται για πάντα μένοντας αθάνατος και αγέραστος..."
-----------------------------
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ + ΠΥΡΡΑ
=
ΕΛΛΗΝΑΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
-----------------------------
Πρωτογένεια + Δίας
=
Αέθλιος
----------------------------
Αέθλιος + Καλύκη
=
ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ
---------------------------
Ενδυμίωνας + Ιφιάνασσα
=
Αιτωλός
--------------------------
Αιτωλός + Προνόη
=
Πλευρώνας - Καλυδώνας
-------------------------
Πλευρώνας + Ξανθίππη
=
Στερόπη - Στρατονίκη - Στερόπη - Αγήνορας
-------------------------
Καλυδώνας + Αιολία
=
Πρωτογένεια - Επικάστη
------------------------
Αγήνορας + Επικάστη
=
Ποθάονας - Δημονίκη
------------------------
Ποθάονας + Ευρήτη
=
Άγριος - Αλκάθοος - Μέλας - Λευκωπέας - Στερόπη - Οινέας
-----------------------
Δημονίκη + Άρης
=
Εύηνος - Μώλος - Πύλος - Θέστιος
-----------------------
Θέστιος + Ευρυθέμη
=
Ευρύπυλος - Πλήξιππος - Εύιππος - Ίφικλος - Υπερμνήστρα - Λήδα - Αλθαία
----------------------
Οινέας + Αλθαία (ανιψιά του Οινέα)
=
Τοξέας - Θυρέας - Κλύμενος - Γόργη - Μελέαργος - Δηιάνειρα
(Όταν πέθανε η Αλθαία, ο Οινέας πήρε για γυναίκα του την Περίβοια)
---------------------
Οινέας + Περίβοια
=
Τυδέας - Ωλενίας
--------------------
Τυδέας + Διηπύλη
=
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
(ο Διομήδης έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο)